Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Hướng dẫn giải bài 5 trang 110 sgk Vật Lý lớp 10

Nếu rõ cách thực hiện mức vững vàng cao của trạng thái cân bằng lực ở các vật cụ thể

Đề bài

Người ta đã làm như thế nào để thực hiện được mức vững vàng cao của trạng thái cân bằng ở những vật sau đây ?

a) Đèn để bàn.
b) Đèn cần cẩu.
c) Ô tô đua.

Đáp án

Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì hạ thấp trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế của vật.

a) Chân đèn (còn gọi là đế đèn) phải có khối lượng lớn và có mặt chân đế rộng.
b) Thân xe phải có khối lượng rất lớn và xe phải có mặt chân đế rộng.
c) Ô tô đua phải có mặt chân đế rộng và trọng tâm thấp.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 5 trang 110 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu