Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 5 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định trọng tâm của một vật với bề mặt phẳng tuy nhiêu hình dáng không đồng nhất

Đề bài

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)

Cách giải bài 5 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án

Cách giải bài 5 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10
Cách giải bài 5 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10

Mặt khác ta có: 
Cách giải bài 5 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 5 trang 106 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu