Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 5 trang 106 sách giáo khoa Vật lý 11

Hướng dẫn làm bài 5 trang 106 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 5. Khi nào thì một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n trên một tinh thể được xem là một tranzito n-p-n?

Trả lời

Một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n trên một tinh thể được xem là một tranzito n-p-n khi miền p là mỏng để có thể gây ra hiệu ứng tranzito.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu