Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10

Vẽ đồ thị hàm số trên trục tọa độ và kiểm tra lại tính xác thực thông qua việc giải phương trình

Đề bài

Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10 và Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10 và chỉ ra những giá trị nào của x thỏa mãn


Đáp án:

Đồ thị hàm số:

Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10
Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu