Mục lục bài học

Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10

Vẽ đồ thị hàm số trên trục tọa độ và kiểm tra lại tính xác thực thông qua việc giải phương trình

Đề bài

Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm số Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10 và Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10 và chỉ ra những giá trị nào của x thỏa mãn


Đáp án:

Đồ thị hàm số:

Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10
Đáp án bài 5 trang 106 sgk đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu