Đáp án bài 5 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 5 trang 45 SGK vật lý lớp 11 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện
Mục lục nội dung

Bài 5. Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện? Đại lượng này được xác định như thế nào?

Trả lời:

Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện là suất điện động của nguồn điện.

Suất điện động C của một nguồn điện được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó:

ξ = A/q

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X