Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 5 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 5 trang 45 SGK vật lý lớp 11 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện

Bài 5. Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện? Đại lượng này được xác định như thế nào?

Trả lời:

Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện là suất điện động của nguồn điện.

Suất điện động C của một nguồn điện được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó:

ξ = A/q

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    11:46 AM
21/08/2018    11:46 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu