Hình học lớp 10 đáp án bài 4 trang 88 sgk

Tiếp tục với dạng bài toán về elip và dùng nó để giải quyết các vấn đề trong thức tế

Đề bài

Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có các trục lớn là 80cm và trục nhỏ là 40cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước 80cm x 40cm, người ta vẽ một hình elip lên tấm ván như hình 3.19. Hỏi phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Hình học lớp 10 đáp án bài 4 trang 88 sgk

Đáp án


Hình học lớp 10 đáp án bài 4 trang 88 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top