Mục lục bài học

Đáp án bài 4 trang 88 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục là luyện tập dạng toán giải các bất phương trình

Đề bài: Giải các bất phương trình sau

Đáp án bài 4  trang 88 sgk đại số lớp 10

Đáp án:


Đáp án bài 4  trang 88 sgk đại số lớp 10
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là :
Đáp án bài 4  trang 88 sgk đại số lớp 10

Vậy phương trình vô nghiệm
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top