Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 4 trang 88 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục là luyện tập dạng toán giải các bất phương trình

Đề bài: Giải các bất phương trình sau

Đáp án bài 4  trang 88 sgk đại số lớp 10

Đáp án:


Đáp án bài 4  trang 88 sgk đại số lớp 10
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là :
Đáp án bài 4  trang 88 sgk đại số lớp 10

Vậy phương trình vô nghiệm
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 88 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu