Cách giải bài 4 trang 84 sgk hình học lớp 10

Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ và đi qua một điểm cố định cho trước

Đề bài

Lập phương trình tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox, Oy và đi qua điểm M (2;1)

Đáp án

Cách giải bài 4 trang 84 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top