Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 4 trang 82 sgk Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 82 SGK vật lý lớp 10: Xác định vận tốc vòng quay tối đa của một chiếc bàn sao cho một vật không bị văng khỏi bàn đó

Đề bài

Một vật có khối lượng m = 20g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất là bao nhiêu để vật không bị văng ra khỏi bàn? Cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1 m. Lực ma sát nghỉ cực đại bằng 0,08N.

Đáp án bài 4 trang 82 sgk Lí 10

Điều kiện để vật không bị văng ra khỏi bàn :

Hướng dẫn giải bài 4 trang 82 sgk Vật Lý lớp 10
» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 83 sgk Lí 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 82 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu