Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 4 trang 80 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài 4 tiết luyện tập chung trang 80 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 4 Luyện tập chung : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền bỏ ra. Để tính số vốn của người đó, ta cần tính:

1. 70000 : 7

2. 70000 x 7 : 100

3. 70000 x 100 : 7

4. 70000 x 7

Đáp án

Số tiền người đó bỏ ra là: 70000 x 100 : 7

=> Khoanh vào C.

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    23:52 PM
19/07/2018    23:52 PM
Back to top