Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 78 SGK vật lý lớp 10 :Xác định cách viết đúng nhất của lực ma sát trượt từ đó đưa ra khẳng định đúng
Mục lục nội dung

Đề bài

Trong các  cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng?

Đáp án bài 4 trang 78 sgk Lí 10

Chọn C

Cách viết đúng công thức của lực ma sát trượt: 

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 78 sgk Vật lí 10

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X