Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 78 SGK vật lý lớp 10 :Xác định cách viết đúng nhất của lực ma sát trượt từ đó đưa ra khẳng định đúng

Đề bài

Trong các  cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng?

Đáp án bài 4 trang 78 sgk Lí 10

Chọn C

Cách viết đúng công thức của lực ma sát trượt:  

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 78 sgk Vật lí 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 78 sgk vật lí 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu