Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10

Xác định chính xác các tham số của parabol khi biết rằng nó đi qua những điểm cố định cho trước

Đề bài: Xác định a, b, c biết parabol Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10 đi qua điểm A (8;0) và có đỉnh I (6; -12)

Đáp án:

Parabol đi qua điểm A (8;0) nên tọa độ điểm A là nghiệm đúng của phương trình parabol ta có:

Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10

Parabol có đỉnh là I (6; -12) nên ta có:
Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn cách làm bài 4 trang 50 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu