Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 4 trang 20 SGK phần luyện tập

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 20 sách giáo khoa toán lớp 5 phần luyện tập của chương 1

Bài 4 (Luyện tập): Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Số tiền công trong một ngày là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số: 180 000 đồng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top