Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 4 trang 20 SGK phần luyện tập

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 20 sách giáo khoa toán lớp 5 phần luyện tập của chương 1

Bài 4 (Luyện tập): Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Số tiền công trong một ngày là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số: 180 000 đồng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 5: Đáp án bài 4 trang 20 SGK phần luyện tập để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu