Cách giải bài 4 trang 165 sgk Vật Lý lớp 10

Hãy ghép các quá trình tương ứng với các công thức của nó

Đề bài

Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

Cách giải bài 4 trang 165 sgk Vật Lý lớp 10

Đáp án

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 4 trang 165 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu