Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 162 sgk

Xác định hệ thức không phù hợp với định luật Sác-lơ và đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ ?

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 162 sgk

Đáp án

Chọn B
Hệ thức không phù hợp với định luật Sác - lơ là: Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 162 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 162 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu