Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 159 sgk

Xác định hình dạng của đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (P,V)

Đề bài

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Đáp án

- Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) là đường hypebol

dap-an-bai-4-trang-159-sgk-vat-ly-lop-10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu