Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 159 sgk

Xác định hình dạng của đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (P,V)

Đề bài

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Đáp án

- Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) là đường hypebol

dap-an-bai-4-trang-159-sgk-vat-ly-lop-10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 159 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu