Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 154 sgk

Tiếp theo các em học thêm về khi lý tưởng và điều kiện để có khí lý tưởng

Đề bài

Định nghĩa khí lí tưởng.

Đáp án

Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm được gọi là khí lí tưởng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 154 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu