Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 4 trang 15 sách giáo khoa toán 5 phần luyện tập chung 1

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 15 tiết học luyện tập chung phần 1 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1

Bài 4 (Luyện tập chung): Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

a) 9m 5dm;

b) 7m 3dm;

c) 8dm 9cm;

d) 12cm 5mm.

Đáp án:


Đáp án bài 4 trang 15 sách giáo khoa toán 5 phần 1
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu