Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 4 trang 136 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định sự thay đổi của động năng khi có những sự thay đổi của gia tốc, vận tốc . . .

Đề bài

Động năng của một vật nặng tăng khi

A. Gia tốc của vật a > 0.
B. Vận tốc của vật v > 0.
C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
D. Gia tốc của vật tăng.
Chọn đáp án đúng.

Đáp án

Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng: Cách giải bài 4 trang 136 sgk Vật Lý lớp 10
Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng. Ngược lại, khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm.

Chọn C

Động năng của vật tăng khi các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu