Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

Xuất bản: 26/06/2018 - Cập nhật: 09/09/2022 - Tác giả:

Trong một bài toán các em đồng thời làm nhiều dạng bài khác nhau về tần suất và tổng hợp

Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho các số liệu thống kê được ghi trong 2 bảng dưới đây:

Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là

[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất

d) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu b) bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số.

e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã lập được

Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn.

Đáp án:

a) Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp của nhón các thứ nhất.

Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

b) Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp của nhóm cá thứ hai
Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

c) Biểu đồ hình cột và đường gấp khúc tần suất bảng phân phối ghép lớp trong câu a
Biểu đồ hình cột:
Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

Đường gấp khúc tần suất
Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

d) Biểu đồ hình cột và đường gấp khúc tần suất của bảng phân phối ghép lớp trong câu b
Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

e) Số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân phối thứ nhất,
Số trung bình là:
Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

Số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân phối thứ hai
Đáp án bài 4 trang 129 sgk đại số lớp 10

Ta thấy số trung bình của hai nhóm cá xấp xỉ riêng. Nhưng phương sao, độ lệch chuẩn của nhóm cá thứ hai nhỏ hơn. Chứng tỏ khối lượng các con cá nhóm thứ hai đồng đều hơn nhóm thứ nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM