Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 118 sgk

Xác định momen của ngẫu lực khi biết độ lớn và cánh tay đòn, từ đó đưa ra lựa chọn đúng

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Momen của ngẫu lực là:

A. 100 N.m ;                                   B. 2,0 N.m ;
C. 0,5 N.m ;                                    D. 1,0 N.m.

Đáp án

Chọn D

Momen của ngẫu lực:  M = Fd = 5.0,2 = 1 (N.m).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 118 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu