Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 118 sgk

Xác định momen của ngẫu lực khi biết độ lớn và cánh tay đòn, từ đó đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Momen của ngẫu lực là:

A. 100 N.m ;                                   B. 2,0 N.m ;
C. 0,5 N.m ;                                    D. 1,0 N.m.

Đáp án

Chọn D

Momen của ngẫu lực:  M = Fd = 5.0,2 = 1 (N.m).

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu