Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 4 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10

Xét những yếu tố ảnh hưởng tới mức quán tính của một vật quay quanh một trục

Đề bài

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?

Đáp án

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 4 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu