Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 4 trang 114 sgk Vật Lý lớp 10

Xét những yếu tố ảnh hưởng tới mức quán tính của một vật quay quanh một trục

Đề bài

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?

Đáp án

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu