Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 4 trang 106 sgk

Xác định lực tác động từ tầm ván khi đặt nó lên một điểm tựa từ đó đưa ra lựa chọn đúng

Đề bài

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N;                   B. 80N;
C. 120N;                   D. 60N.

Đáp án

Chọn B

Hình vẽ biểu diễn lực:

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 4 trang 106 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu