Vật Lý lớp 10 đáp án bài 4 trang 106 sgk

Xác định lực tác động từ tầm ván khi đặt nó lên một điểm tựa từ đó đưa ra lựa chọn đúng
Mục lục nội dung

Đề bài

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N;                   B. 80N;
C. 120N; D. 60N.

Đáp án

Chọn B

Hình vẽ biểu diễn lực:

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 4 trang 106 sgk

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X