Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 4 trang 106 sách giáo khoa Vật lý 11

Hướng dẫn làm bài 4 trang 106 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 4: Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều nào?

Trả lời​​​​​​​

Dòng điện chạy qua lớp chuyển tiếp p-n    

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều từ p sang n. 

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 106 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu