Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 4 trang 106 sách giáo khoa Vật lý 11

Hướng dẫn làm bài 4 trang 106 SGK Vật lý lớp 11 tiết học về Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 4: Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều nào?

Trả lời​​​​​​​

Dòng điện chạy qua lớp chuyển tiếp p-n    

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều từ p sang n. 

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top