Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 4 trang 44 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 44 SGK vật lý lớp 11 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện

Bài 4. Bằng cách nào mà các nguồn điện duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó?

Trả lời

Các nguồn điện có khả năng duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó vì bên trong nguồn điện, các hạt tải điện dương chuyến động từ nơi có hiệu điện thế thấp (cực âm) đến nơi có hiệu điện thế cao (cực dương) ngược với chiều của lực điện trường giữa hai cực. Sự chuyển động này được thực hiện dưới tác dụng của lực lạ (không phải lực điện trường).

Chẳng hạn, trong pin, acquy thì lực lạ là lực hóa học, trong các máy phát điện, lực lạ là lực hóa học, trong các máy phát điện, lực lạ là lực từ tác dụng lên các electron chuyển động từ trong từ trường.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 44 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    09:33 AM
21/08/2018    09:33 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu