Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 4 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời bài 4 trang 14 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học vềthuyết êlectron và định luật bảo toàn điện tích

Bài 4. Phát biểu định luật bảo toàn điện tích và vận dụng để giải thích hiện tượng xảy ra khi cho một quả cầu nhiễm điện dương tiếp xúc với một quả cầu tích điện âm.

Trả lời

• Định luật bảo toàn điện tích :

"Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích là không đổi."

• Khi cho quả cầu nhiễm điện dương tiếp xúc với một quả cầu tích điện âm thì sau khi tiếp xúc hai quả cầu sẽ có thể cùng nhiễm điện dương hoặc cùng nhiễm điện âm,hoặc sẽ trung hòa về điện.

• Giải thích:

Có thể xem hai quả cầu là hệ cô lập về điện và sau khi tiếp xúc các quả cầu sẽ nhiễm điện giống nhau, nên nếu tổng đại số của hai quả cầu

- Là một số dương thì sau khi tiếp xúc hai quả cầu sẽ nhiễm điện dương

-Là một số âm thì sau khi tiếp xúc hai quả cầu sẽ nhiễm điện âm

- Bằng 0 thì sau khi tiếp xúc hai quả cầu sẽ trung hòa về điện

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    07:49 AM
16/08/2018    07:49 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu