Đáp án bài 4 trang 101 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 4 tiết luyện tập chung trang 101 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 4 Luyện tập chung : Khoanh vào trước câu trả lời đúng: Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

A. 13,76 cm²

B. 144,24 cm²

C. 50,24 cm²

D. 136,96 cm²

bài 4 trang 101 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Đáp án

Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm²)

Bán kính hình tròn dài:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm²)

Diện tích phần gạch chéo là:

64 – 50,24 = 13,76 (cm²)

=> Khoanh vào A.

doctailieu.com
Back to top