Giải toán hình học lớp 10 bài 30 trang 67 sgk

Tính độ dài đường trung tuyến của tam giác khi biết số đo các cạnh của tam giác đó

Đề bài

Cho tam giác DEF DE = DF = 10cm, EF = 12cm. Gọi I là trung điểm của EF. Doạn thẳng DI có độ dài là?

A. 6,5cm

B. 7cm

C. 8cm

D. 4cm

Đáp án Giải toán hình học lớp 10 bài 30 trang 67 sgk

Ta có DI là trung tuyến của tam giác DEF

Giải toán hình học lớp 10 bài 30 trang 67 sgk
Vậy chọn C

doctailieu.com
Tải về
Back to top