Đáp án bài 3 trang 95 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập trung

Bài 3: Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

bài 3 trang 95 SGK Toán 5 1

a. Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m²  đất?

b. Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m²  đất?

Đáp án

a, Diện tích mảnh vườn là:

bài 3 trang 95 SGK Toán 5 2= 2400 m² 

Diện tích trồng đu đủ là:

2400 : 100 x 30 = 720 (m² )

Số cây đu đủ trồng được là:

720 : 1,5 = 480 (cây)

b, Diện tích trồng chuối là:

2400:100 × 25 = 600 (m²)

Số cây chuối trồng được là:

600 : 1 = 600 (cây)

Đáp số:

a) 480 cây

b) 600 cây

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    05:41 AM
23/07/2018    05:41 AM
Back to top