Giải toán hình học lớp 10 bài 3 trang 94 sgk

Từ phương trình tham số của đường thẳng hãy tìm ra phương trình tổng quát của đường thẳng đó

Đề bài

Cho phương trình tham số của đường thẳng d: Giải toán hình học lớp 10 bài 3 trang 94 sgk

Trong các phương trình sau phương trình nào là tổng quát của (d)

Giải toán hình học lớp 10 bài 3 trang 94 sgkĐáp án

Ta có phương trình tham số của đường thẳng:

Giải toán hình học lớp 10 bài 3 trang 94 sgk

Chọn A
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top