Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 3 trang 93 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 3 trang 93 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất khí

Bài 3. Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

Trả lời

- Nguyên nhân gây ra hồ quang điện: Do phát xạ nhiệt êlectron từ catôt bị đốt nóng và quá trình nhân số hạt tải điện. 

- Nguyên nhân gây ra tia lửa điện: Do quá trình iôn hóa chất khí và quá trình nhân hạt tải điện.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top