Hướng dẫn giải bài 3 trang 88 sgk Vật Lý lớp 10

Xuất bản: 11/08/2018

Lập phương trình của chuyển động ném ngang trong những trường hợp cho trước của đầu bài

Mục lục nội dung

Đề bài

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

Đáp án

Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và My của nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động theo

Hướng dẫn giải bài 3 trang 88 sgk Vật Lý lớp 10

Thời gian chuyển động tổng hợp bằng thời gian chuyển động thành phần theo trục Oy. Suy ra thời gian chuyển động ném ngang của vật bằng thời gian rơi rự do từ cùng một độ cao.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 88 sgk Vật Lý lớp 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM