Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Hướng dẫn giải bài 3 trang 88 sgk Vật Lý lớp 10

Lập phương trình của chuyển động ném ngang trong những trường hợp cho trước của đầu bài

Đề bài

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

Đáp án

Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và My của nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động theo

Hướng dẫn giải bài 3 trang 88 sgk Vật Lý lớp 10

Thời gian chuyển động tổng hợp bằng thời gian chuyển động thành phần theo trục Oy. Suy ra thời gian chuyển động ném ngang của vật bằng thời gian rơi rự do từ cùng một độ cao.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 88 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu