Đáp án bài 3 trang 88 sgk hình học lớp 10

Tiếp tục luyện tập về hình elip với việc viết phương trình chính tắc trong các trường hợp khác nhau

Đề bài

Lập phương trình chính tắc của hình elip trong các trường hợp sau

Đáp án bài 3 trang 88 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Đáp án bài 3 trang 88 sgk hình học lớp 10
Đáp án bài 3 trang 88 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top