Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sgk hình học lớp 10

Cho ba điểm phân biệt, lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm đã cho

Đề bài

Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm sau

Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sgk hình học lớp 10
Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sgk hình học lớp 10
Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sgk hình học lớp 10
Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top