Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 3 trang 82 sgk Vật Lý lớp 10

Loại lực tiếp theo các em được làm quen đó là lực li tâm và nêu những ứng dụng của loại lực này

Đề bài

Nêu một vài ứng dụng của chuyển động li tâm?

Đáp án

- Máy vắt li tâm
- Máy gia tốc li tâm
- Thùng giặt quần áo của máy giặt

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 3 trang 82 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu