Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 82 sgk Toán 5

Giải bài tập 3 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 5 tiết học giới thiệu máy tính bỏ túi

Bài 3: Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:

4 . 5 x 6 – 7 =

Theo em, bạn đó đã tính giá trị biểu thức nào?

Đáp án

Giá trị biểu thức của bạn đó là: 4,5 x 6 - 7 =
 

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    13:56 PM
20/07/2018    13:56 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top