Đáp án bài 3 trang 80 sgk hình học lớp 10

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng là các cạnh của tam giác khi biết tọa độ các đỉnh của tam giác đó

Đề bài

Cho tam giác ABC viết A (1;4), B (3;-1), C (6;2).

a) Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BCCA

b) Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM.

Đáp án

Đáp án bài 3 trang 80 sgk hình học lớp 10

b) Đường cao AH là đường thẳng đi qua A (1;4) và vuông góc với BC
Đáp án bài 3 trang 80 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top