Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 78 sgk Toán 5 về tỉ số phần trăm tiếp theo

Hướng dẫn giải bài 3 trang 78 sách giáo khoa toán 5 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo

Bài 3: Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho.

b) 25% số gạo trong kho.

Đáp án

Cách nhẩm 1:

a) Số gạo trong kho là:

5 x 100 : 10 = 500 : 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là:

5 x 100 : 25 = 500 : 25 = 20 (tấn)

Cách nhẩm 2: 10% = 1/10; 25% = 1/4

a) Số gạo trong kho là: 5 x 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là: 5 x 4 = 20 (tấn)

Đáp số: a) 50 tấn

b) 20 tấn 

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    23:30 PM
17/07/2018    23:30 PM
Back to top