Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 72 sgk Toán 5 tiết luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài 3 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập chung

Bài 3 Luyện tập chung : Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a) 6,251 : 7

b) 33,14 : 58;

c) 375,23 : 69.

Đáp án

Đáp án bài 3 trang 72 sgk Toán 5 tiết luyện tập chung
 

doctailieu.com
Back to top