Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 71 sách giáo khoa Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 71 SGK Toán lớp 5 tiết học chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 3: May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Đáp án

Tóm tắt:

2,8m    : 1 bộ

429,5m: ....bộ? (thừa:...m?)

429,5 m vải may được nhiều nhất:

429,5 : 2,8 = 153 (bộ quần áo)

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1 mét vải

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải.

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    09:13 AM
15/07/2018    09:13 AM
Back to top