Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 70 sách giáo khoa Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 70 sgk Toán lớp 5 tiết học chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 3: Một thanh sắt dài 0,8 m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1m thanh sắt đó nặng số ki-lô-gam là:

16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt nặng số ki-lô-gam là:

20 x 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    19:53 PM
14/07/2018    19:53 PM
Back to top