Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 68 SGK Toán lớp 5 tiết học chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 3: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

bài 3 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5

Đáp án

Đáp án bài 3 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top