Mục lục bài học

Hướng dẫn cách làm bài 3 trang 68 sgk đại số lớp 10

Giải các bài toán đố liên quan đến cuộc sống thực tế hàng ngày được tác giả khéo léo đưa vào toán học

Đề bài

Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 1800 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam là bao nhiêu?

Đáp án

Gọi x (đồng) là giá tiền một quả quýt và y (đồng) là giá tiền một quả cam. Điều kiện Hướng dẫn cách làm bài 3 trang 68 sgk đại số lớp 10
Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17800 đồng nên ta có

Hướng dẫn cách làm bài 3 trang 68 sgk đại số lớp 10
Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 1800 đồng nên ta có

Hướng dẫn cách làm bài 3 trang 68 sgk đại số lớp 10
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình sau

Hướng dẫn cách làm bài 3 trang 68 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn cách làm bài 3 trang 68 sgk đại số lớp 10
Vậy giá tiền một quả quýt: 800 đồng, một quả cam 1400 đồng

doctailieu.com
Back to top