Mục lục bài học

Bài 3 trang 57 sgk đại số lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 57 SGK Toán lớp 10

Đề bài: Giải các phương trình

Gợi ý làm bài 3 trang 57 sgk đại số lớp 10
Đáp án bài 3 trang 57 sgk đại số lớp 10

Gợi ý làm bài 3 trang 57 sgk đại số lớp 10
Không có giá trị nào của X để phương trình xác định

Vậy phương trình vô nghiệm

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 57 SGK Toán 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu