Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 49 sách giáo khoa đại số lớp 10

Đề bài: Xác định parapol Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 biết rằng parabol đó:

a. Đi qua hai điểm Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 

b. Đi qua điểmHướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 và có trục đối xứng là Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
c. Có đỉnh là Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10

d. Đi qua điểm Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 và tung độ của đỉnh là Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
 

Đáp án bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10

a. Vì Parabol đi qua Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 nên tọa độ của M là nghiệm đúng của phương trình parabol:

    Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10

Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
Hướng dẫn làm bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10
 

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 50 SGK Toán 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 49 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu