Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 3 trang 20 SGK phần luyện tập

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 20 sách giáo khoa toán lớp 5 phần luyện tập của chương 1

Bài 3 (Luyện tập) : Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế nào?

Đáp án:

Mỗi ô tô chở được:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Số ô tô để chở học sinh đợt thứ hai là:

160 : 40 = 4 (ô tô)

Đáp số: 4 ô tô.

doctailieu.com
Tải về
Back to top