Cách giải bài 3 trang 191 sgk Vật Lý lớp 10

Rút ra công thức của lực đàn hồi dựa vào định luật Húc về biến dạng cơ học

Đề bài

Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn, hãy suy ra công thức của lực đàn hồi trong vật rắn?

Đáp án

Trong giới hạn đàn hổi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với ứng suất của lực kéo thanh đó:

Cách giải bài 3 trang 191 sgk Vật Lý lớp 10
Đơn vị của E là paxcan (Pa).
k = độ cứng của thanh rắn phụ thuộc chất liệu và kích thước cuar thanh.
Đơn vị đo của k là N/m

doctailieu.com
Tải về
Back to top