Bài 3 trang 19 sgk Toán 5

Xuất bản ngày 14/06/2018 - Tác giả:

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 19 sách giáo khoa toán 5 tập 1 trong tiết ôn tập và bổ sung về giải toán chương 1

Mục lục nội dung

Bài 3: Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Đáp án bài 3 trang 19  sgk Toán 5

Tóm tắt: 1000 người: tăng 21 người

4000 người: tăng ... người?

Bài làm:

4000 người so với 1000 người thì gấp:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:

21 x 4 = 84 (người)

Đáp số: 84 người

b) Tóm tắt:

1000 người: tăng 15 người

4000 người: tăng ... người?

Bài làm:

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:

(4000x15):1000 = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 19 SGK Toán 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM