Cách giải bài 3 trang 162 sgk Vật Lý lớp 10

Giới thiệu với các em học sinh về một định luật mới đó là định luật Sác-lơ

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Phát biểu định luật Sác-lơ.

Đáp án

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 3 trang 162 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu