Cách giải bài 3 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Phát biểu định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, một định luật mới các em được làm quen

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Đáp án

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích của khối khí đó

Cách giải bài 3 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 3 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu