Cách giải bài 3 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

Phát biểu định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, một định luật mới các em được làm quen

Đề bài

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Đáp án

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích của khối khí đó

Cách giải bài 3 trang 159 sgk Vật Lý lớp 10

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu